Diensten

Onderbewindstelling

Onderbewindstelling
Als iemand niet meer in staat is als gevolg van zijn geestelijke en of lichamelijke toestand zijn financiële belangen te behartigen dan kan er een bewindvoerder door de kantonrechter worden aangesteld.

De onderbewindgestelde blijft handelingsbekwaam, alleen zijn financiële zaken worden uit handen gegeven.
De beschermingsmaatregelen onderbewindstelling en mentorschap kunnen gelijktijdig worden uitgesproken. Het verschil met curatele is dat men handelingsbekwaam blijft.

Curatele

curatele
Als iemand niet meer in staat is als gevolg van zijn geestelijke en of lichamelijke toestand zijn financiële en persoonlijke belangen te behartigen dan kan een curator door de kantonrechter worden aangesteld.

De ondercuratelegestelde is handelingsonbekwaam en kan geen gezag meer uitvoeren over zichzelf en over anderen.

Mentorschap

Two people holding hands for comfort
Als iemand niet meer in staat is als gevolg van zijn geestelijke en of lichamelijke toestand zijn persoonlijke toestand te behartigen dan kan er een mentor door de kantonrechter worden aangesteld.

De mentor neemt de beslissingen die grote invloed hebben op welzijn en gezondheid.
De beschermingsmaatregelen onderbewindstelling en mentorschap kunnen gelijktijdig worden uitgesproken. Het verschil met curatele is dat men handelingsbekwaam blijft.

hoe kunnen wij helpen?

Contacteer ons bij het kantoor of dien direct een vraag in.

Nieuws

Op zoek naar een eerste klas bewindvoerder?